HP

HP tên tiếng Anh là (Hewlett-Packard) 

HP Inc. là công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ có trụ sở tại Palo Alto, California, Hoa Kỳ. HP sản xuất máy tính cá nhân, máy in và các vật tư liên quan đến in ấn in ấn như in 3D. Công ty được hình thành từ ngày 1 tháng 11 năm 2015, đổi tên từ bộ phận sản xuất máy tính cá nhân và máy in của Hewlett-Packard Company, phần còn lại là mảng sản phẩm và dịch vụ cho doanh nghiệp được chuyển cho Hewlett Packard Enterprise. 

Hoạt động hiện tại

Hoạt động kinh doanh của HP chia thành các nhóm:

  • Máy tính xách tay & 2 trong 1.
  • Máy tính để bàn: Bao gồm cả máy tính tất cả trong một.
  • Máy in. Mực & hộp mực.
  • Máy scan
  • Máy photocopy
  • Giải pháp dành cho doanh nghiệp.

Liên kết ngoài

Trang website HP tại đây